Category Archives: Destination

Zrównoważona turystyka w Polsce – wyzwania, bariery i sukcesy

Brak wzajemnego zaufania i współpracy między interesariuszami, brak strategii zrównoważonego rozwoju turystyki, niska świadomość korzyści ze zrównoważonej turystyki czy brak skoordynowanego marketingu to główne bariery w prowadzeniu zrównoważonej turystyki w Polsce wymieniane podczas warsztatów które przeprowadziłam w Warszawie. 17 czerwca … Continue reading

Posted in Destination, sustainable tourism | Tagged , , , | Leave a comment

Local pride, authenticity and connection – social benefits of trails

What I find most fascinating about trails and cultural routes is their power to connect and foster social interactions and shared responsibility, creating social benefits for both tourists and the local people. ‘Scenic Roads and Trails’ were the theme of … Continue reading

Posted in community development, Destination, Georgia, ITB Berlin, sustainable tourism, Tourism Impacts, Trails | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment