Zrównoważona turystyka a marka destynacji turystycznych – moje prezentacje i warsztaty w Polsce.

Jesienią 2020 roku (listopad-grudzień) uczestniczyłam jako główny prelegent i panelista specjalizujący się w zrównoważonej turystyce w serii konferencji i warsztatów online organizowanych przez Regionalne Organizacje Turystyczne, w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii „Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami turystycznymi”:

 • ROT Łódź (24/11/2020)
 • ROT Opole (30/11/2020)
 • ROT Kielce (9/12/2020)
 • ROT Lublin (22/12/2020) oraz
 • warsztaty dla Polskiej Organizacji Turystycznej (3/12/2020)

Zrównoważone zarządzanie destynacją czyli ‘ponad marketing’

Celem prezentacji było pokazanie uczestnikom, że holistyczne zarządzanie destynacją to nie tylko sama promocja i marketing. Są one ważnymi elementami zarządzania, ale nie jedynymi (stąd ‘Ponad marketing’ w tytule). Jednocześnie pokazanie, że jeśli destynacja jest zarządzana w sposób holistyczny i zrównoważony, jej marka na tym nie ucierpi, a wręcz przeciwnie. Omawiane przeze mnie destynacje od lat budują swoją markę właśnie na tym, że są zrównoważoną destynacją.

Moje prezentacje: ‘Ponad marketing – holistyczne zarządzanie destynacją i jej marką w oparciu o zasady zrównoważonej turystyki’ przedstawiły różne aspekty sprawnego zarządzania destynacją i marką na przykladach światowych liderów w zrównoważonej turystyce:

 • Kraj: Słowenia
 • Region: Thompson Okanagan Tourism Association, Kanada
 • Miasto: Helsinki, Finlandia

‘Ponad marketing’ – co to znaczy?

Holistyczne, zrównoważone zarządzanie destynacją to wiele aspektów, które zostały omówione na wyżej wymienionych przykładach:

 • Sprawna organizacja zarządzająca destynacją
 • Współpraca z interesariuszami
 • Badanie wpływu i skutków turystyki na środowisko naturalne i społeczność lokalną (environmental and social impacts)
 • Edukacja/Promocja zrównoważonej turystyki wśród interesariuszy
 • Edukacja/Promocja zrównoważonej turystyki wśród turystów

Przykład Słowenii oraz Thompson Okanagan pokazał głównie trzy pierwsze aspekty:

 • Przedstawiłam drogę obu destynacji do osiągnięcia statusu światowych liderów w zrównoważonej turystyce poprzez współpracę z interesariuszami w opracowywaniu długoterminowych strategi zrównoważonego rozwoju destynacji ale również w sprawach bieżących.
 • Pokazałam również jak obie destynacje opracowały sprawne narzędzia do zarządzania destynacją i marką, oparte na systemie kryteriów (sustainability criteria) bazujących na głównych zasadach zrównoważonej turystyki (‘social, environmental and economic sustainability’).

Natomiast na przykładzie Helsinek przedstawiłam w jaki sposób można (za pomocą sprawnej kampanii promocyjnej skierowanej do turystów – Think Sustainably microsite ) edukować oraz promować lokalne biznesy wśrów turystów oraz interesariuszy.

Zrównoważona turystyka w Polsce

Ponadto, po omówieniu przykładów spoza Polski, omawiałam bariery ale również sukcesy we wdrażaniu zrównoważonej turystki w Polsce – wynik warsztatów zorganizowanych przez Polską Organizację Turystyczną jakie przeprowadziłam w 2019 dla finalistów programu EDEN – nawiązując jednocześnie do specyfiki lokalnej sytuacji w każdym województwie. Pod koniec prezentacji przedstawiłam rekomendacje dla każdego z ROTów mające na celu ulepszenie zrównoważonego zarządzania destynacją. Więcej napiszę o tym w osobym blogu.

Posumowanie – ‘jak dalej’?

Zarówno moje wystąpienie i dyskusja po prezentacji, jak i dyskusja panelu ekspertów potwierdziły, że wzrost wiedzy i świadomości Polaków jak można zminimalizować negatywny i zmaksymalizować pozytywny wpływ turystyki w destynacji jest kluczowy w rozwoju zrównoważonej turystyki w Polsce oraz w regionie.

Jedną z najważniejszych rekomendacji w odpowiedzi na pytanie: ‘jak dalej po pandemii’ musi być nacisk – POTu, ROTów oraz wszelkich innych podmiotów odpowiedzialnych za rozwój turystyki w Polsce po pandemii – na edukację i rozwój kompetencji kadr oraz interesariuszy branży turystycznej na temat zrównoważonej turystyki:

Czym zrównoważona turystyka właściwie jest i co znaczy, jak ją ‘uprawiać’, czego się wystrzegać żeby nie popełniać błędów innych destynacji. Ale przede wszystkim o korzyściach jakie ona przynosi –zarowno dla środowiska naturalnego, dla lokalnych społeczności i dla lokalnej gospodarki.

Skierowana zarówno do podmiotów zarządzających rozwojem turystyki w destynacji, jak i do biznesów turystycznych, które często zrównoważoną turustykę już prowadzą, nawet o tym nie zdając sobie sprawy. Jest to dla mnie temat bardzo ważny ponieważ zrównoważona turystyka jest jedyną drogą do odbudowy polskiego sektora turystycznego po Covidzie. Warto tutaj przypomnieć, że Światowa Organizacja Turystyki również promuje wizję odbudowy sektora turystycznego po pandemii właśnie w oparciu o zrównoważoną turystykę (Sustainability as The New Normal – a Vision for the Future of Tourism).

About martas2912

Sustainable tourism specialist with communications, marketing and stakeholder engagement background, specialising in sustainable destination management and Protected Areas (PA) tourism. Advised and provided training on responsible tourism development for several international organizations in the Caucasus, the Western Balkans and Eastern Europe. Speaker and trainer. Mentor and an Associate Staff member at Leeds Beckett University for the MSc in Responsible Tourism Management course, focussing all academic research on mountain and PA tourism in the Caucasus
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s